Úvod Nominace a Ocenění

DOBROVOLNÍK, NEZISKOVÁ ORGANIZACE A SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU

Nominace NA OCENĚNÍ ZA ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ A NEZISKOVÉHO SEKTORU V PARDUBICKÉM KRAJI za rok 2021

TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ NOMINACÍ

NominacE LZE POSÍLAT do 31. října 2021 DO TŘÍ KATEGORIÍ

  • I. Dobrovolník
  • II. Nestátní nezisková organizace
  • III. Společensky odpovědná firma

Slavnostní vyhlášení a předání ocenění proběhne 6. prosince 2021 v Pardubicích. Oceněno bude několik nejzajímavějších počinů z každé kategorii, které vybere nezávislá komise složená ze zástupců neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru. Komisi jmenuje Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

V případě jakýchkoliv pochybností o nominaci má komise právo nominaci vyřadit z dalšího hodnocení, aby myšlenka a váha ocenění zůstala zachována. Komise má dále právo na vyřazení nominací např. z důvodu záznamu v trestním rejstříku, rejstříku dlužníků apod.

Nominační řád

Nominovat může fyzická osoba (FO) nebo právnická osoba (PO). Jedna FO nebo PO může nominovat na ocenění max. 3 subjekty z každé kategorie. Dobrovolník nemůže nominovat sám sebe. Zástupci neziskových organizací a odpovědných firem mohou zaslat nominaci na svou domovskou organizaci nebo firmu. Nominující vyplněním nominačního formuláře potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrace ocenění. Nominovaní budou o své nominaci informováni, po jednání výběrové komise, organizátorem akce, a to na základě uvedených kontaktních údajů nominujícím. Osobní údaje nominovaných budou zpracovávány za účelem administrace ocenění po dobu 6 měsíců.

1) Za účelem zajištění průběhu soutěže budou zpracovávány osobní údaje nominovaných v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, věk, e-mailová adresa, telefonní číslo, členství v neziskových organizacích, údaje o jeho dobrovolnické činnosti a dále fotografie nominovaných, které budou vyhotovovány v průběhu slavnostního vyhlášení.

2) Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž pro obchodní i marketingové účely neziskových organizací v přiměřené míře. Nominovaný má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů.

3) Nominovaný je srozuměn s tím, že je pořadatel oprávněn zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části), údaje o jeho působení v neziskových organizacích a jeho fotografie a ty použít v přiměřeném rozsahu pro účely propagace pořadatele, jeho produktů či ostatních neziskových organizací.

4) Osobní údaje nominovaných budou zveřejňovány maximálně po dobu 2 let od slavnostního vyhlášení a za archivačními účely nebudou mazány, neboť mohou mít historickou hodnotu a jejich zpracování je veřejným zájmem.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie