Úvod Nominace Ocenění

Nominace dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem NA OCENĚNÍ ZA ROZVOJ DOBROVOLNICTVÍ A NEZISKOVÉHO SEKTORU V PARDUBICKÉM KRAJI za rok 2020

TERMÍN PŘIJÍMÁNÍ NOMINACÍ

Nominace na ocenění pro rok 2020 budou spuštěny od 1. čevence do 30. října 2020.

Slavnostní předání ocenění za rok 2019 proběhlo 9. prosince 2019. Oceněno bylo deset nejvýznamějších počinů z každé kategorie, které vyberala nezávislá komise složená ze zástupců neziskového, podnikatelského a veřejného sektoru, jmenovanou Pavelem Šotolou, radním Pardubického kraje.

Pravidla nominací

Nominaci může poslat jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Dobrovolník, nezisková organizace a odpovědná firma nemůže nominovat samu sebe. Jedna fyzická nebo právnická osoba může nominovat na ocenění max. 3 subjekty z každé kategorie. Nominující vyplněním nominačního formuláře potvrzuje pravdivost uvedených údajů a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za účelem administrace ocenění. Nominovaní budou o své nominaci informováni, po jednání výběrové komise, organizátorem akce, a to na základě uvedených kontaktních údajů nominujícím. Osobní údaje nominovaných budou zpracovávány za účelem administrace ocenění po dobu 6 měsíců. Komise má právo na vyřazení nominací např. z důvodu záznamu v trestním rejstříku, rejstříku dlužníků apod.

  1. 1) Za účelem zajištění průběhu soutěže budou zpracovávány osobní údaje nominovaných v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa, věk, e-mailová adresa, telefonní číslo, členství v neziskových organizacích, údaje o jeho dobrovolnické činnosti a dále fotografie nominovaných, které budou vyhotovovány v průběhu slavnostního vyhlášení.
  2. 2) Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž pro obchodní i marketingové účely neziskových organizací v přiměřené míře. Nominovaný má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění či zničení, jakož i další práva dle platných právních předpisů.
  3. 3) Nominovaný je srozuměn s tím, že je pořadatel oprávněn zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa (v rozsahu uvedení obce či její části), údaje o jeho působení v neziskových organizacích a jeho fotografie a ty použít v přiměřeném rozsahu pro účely propagace pořadatele, jeho produktů či ostatních neziskových organizací.
  4. 4) Osobní údaje nominovaných budou zveřejňovány maximálně po dobu 2 let od slavnostního vyhlášení a za archivačními účely nebudou mazány, neboť mohou mít historickou hodnotu a jejich zpracování je veřejným zájmem.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie