Úvod Nominace Oceňování

Online formuláře pro nominace

Zde můžete online nominovat dobrovolníky, společensky odpovědné firmy a nestátní neziskové organizace, stačí kliknout na danou kategorii níže.

Termín přijímání nominací

Nominace lze vyplňovat v termínu od 4. září do 30. října 2017. 

Galavečer oceňování dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem

Slavnostní vyhlášení oceněných proběhne 4. prosince 2017 - AtriuM Palác Pardubice - Kongresový sál.

Zástupci Pardubického kraje a Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ocení dobrovolníky, nestátní neziskové organizace a společensky odpovědné firmy, které významnou měrou přispívají k rozvoji dobrovolnictví a neziskového sektoru v Pardubickém kraji. Cílem akce je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost těchto lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosech pro celou společnost. 

Již sedmým rokem můžete nominovat dobrovolníky a organizace z Pardubického kraje, jenž Vám pomáhají, nebo kterým byste chtěli za jejich práci poděkovat.

Ocenění je rozděleno do tří samostatných kategorií:

  1. 1. Dobrovolník
  2. 2. Nestátní nezisková organizace
  3. 3. Společensky odpovědná firma 

Ocenění „Sdrce na dlani“ obdrží 10 počinů z kategorie Dobrovolník a Společensky odpovědná firma a 5 z kategorie Nestátní nezisková organizace. Ostatním nominovaným bude předán pamětní list.

Nejvýznamnější počiny dobrovolníků, nestátních neziskových organizací a společensky odpovědných firem ocení nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a podnikatelského sektoru. Komisi jmenuje Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Záštitu nad oceněním převzali:

  • Mgr. Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
  • Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor.

Akci organizuje Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a Rytmus Východní Čechy, o. p.s.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie