Úvod Neziskovky Zrušení NNO

Jak zrušit nestátní neziskovou organizaci?

Stávající legislativa se snaží ve věci zrušení neziskových organizací vycházet vstříc. Je to z toho důvodu, že dřívější poplatky spojené se zánikem NNO vedly k tomu, že veřejný rejstřík je plný již neaktivních organizací (odhaduje se až 60 000). V případě, že není organizace zatížena dluhy, ani nevlastní žádný majetek je zrušení jen pouhou formalitou. Nejprve dochází k zrušení organizace, následuje její likvidace a až potom následuje zánik spojený s vymazáním z veřejného rejstříku.

Rozhodne-li se organizace dobrovolně pro své zrušení postupuje takto:

  • zrušení odsouhlasí orgán, který je určený stanovami organizace,
  • dojde ke jmenování likvidátora, fyzické osoby, kterou zvolí statutární orgán společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak (pokud tak není učiněno neodkladně, je likvidátor zvolen soudně),
  • likvidátor zanese do veřejného rejstříku informaci o likvidaci, za název organizace se přidá formulace "v likvidaci",
  • likvidátor oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům, aby mohli přihlásit své pohledávky
  • likvidátor dále sestaví soupis jmění a zpeněží likvidační podstatu v takové míře, aby mohl splatit dluhy organizace, se zbytkem se naloží dle stanov,
  • likvidátor podá návrh na výmaz z veřejného rejstříku pomocí online formuláře, všechny potřebné přílohy pro spolky jsou vypsány zde,
  • dojde k výmazu z veřejného rejstříku a následuje zánik organizace.

Organizaci lze samozřejmě zrušit i nedobrovolně, soudním rozhodnutím. Dochází k tomu primárně z důvodu nefunkčnosti organizace V tomto případě stanovuje likvidátora soud. Návrh na zrušení organizace může podat osoba, která osvědčí právní zájem (např. člen organizace).

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie