1
Úvod Neziskovky Základní informace

CO JSOU TO TY NEZISKOVKY?

S pojmem neziskovka se dnes, hlavně v médiích, setkáváme stále. Co vlastně znamená? Neziskovka neboli nezisková organizace, je organizace, která nevykazuje zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele, ale uplatňuje ho ke svému chodu, rozvoji a naplnění svého poslání. Finance mohou být tedy použity například na propagaci, pronájem kanceláře či na mzdy zaměstnanců, nikoliv k osobním účelům výše zmíněných. Neziskové organizace mohou vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, ale jen za účelem financování své hlavní činnosti. 

A K ČEMU JSOU DOBRÉ?

Neziskové organizace mají celou řadu velmi různorodých účelů. Pro jednoduchost si je můžeme rozdělit na několik typů.

Příznačné pro naši kotlinu jsou zájmové organizace. Jsme národem zahrádkářů, turistů, rybářů i nadšených sportovců a není proto divu, že organizace sdružující lidi se společným zájmem jsou u nás zdaleka nejpočetnější. Patří sem například sportovní kluby, zahrádkářské a rybářské spolky atd.

Nadace a nadační fondy jsou organizace filantropické. Jejich zásluhou jsou financovány veřejně prospěšné projekty. Starají se o to, aby se finance od štědrých dárců dostali tam, kde je nejvíce potřebují.

Speciálním typem jsou advokační organizace. Bojují za práva vymezených skupin či vybraných veřejných zájmů. Patří mezi ně jak lidskoprávní, ekologické a protikorupční organizace, tak ochránci práv spotřebitelů.

A v neposlední řadě jsou tu organizace servisní. Sem patří všechny zdravotnické, humanitární, sociální, kulturní, charitativní a vzdělávací organizace.

VEŘEJNOPRÁVNÍ NEBO NEVLÁDNÍ?

To záleží na tom, kdo je zřizovatelem dané organizace. Je-li to veřejnoprávní subjekt, tedy stát, kraj či obec, jedná se o veřejnoprávní neziskovou organizaci a těmi jsou například příspěvkové organizace. Školy, muzea, knihovny nebo divadla patří právě do této kategorie.

Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO) není zřízena veřejnoprávním subjektem. Je to organizace samosprávná a nezávislá. Často se setkáte i s označením NGO – „non-governmental organization“. Naše činnost je zaměřena právě na tyto organizace.

JAKÉ JSOU PRÁVNÍ FORMY NNO?

Právních forem neziskových organizací je mnoho, ale mezi ty nejčastější patří:

  • Zapsaný spolek – z.s., do roku 2014 Občanská sdružení
  • Ústav
  • Obecně prospěšná společnost – o.p.s., nelze již založit, ale stále jsou platné
  • Nadace, nadační fond

Právní forma NNO se odvíjí od účelu, ke kterému slouží. Zájmové organizace bývají zapsanými spolky. Nadace a nadační fondy, jak již bylo řečeno, jsou organizace filantropické. Obecně prospěšné společnosti a ústavy bývají zpravidla servisní organizace.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie