Úvod Informační servis Stav neziskového sektoru v kraji

Rozvoj neziskových organizací a jejich podpora Pardubickým krajem

Pardubice (18. 9. 2015) – Zmapovat neziskový sektor a společenskou odpovědnost firem v Pardubickém kraji se podařilo díky dobré spolupráci kraje a výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Právě dokončený sociologický výzkum potvrdil, že neziskovky jsou též významným zaměstnavatelem v regionu a roste jejich potenciál spolupráce se soukromým sektorem. Pardubický kraj nová zjištění využije v další spolupráci s neziskovkami.

„Uvedený výzkum potvrdil významnou roli neziskových organizací na pracovním trhu i vysokou úroveň vzdělání jejich personálu. Věřím, že pro mnoho konkrétních osob jsou tak neziskové organizace přínosem například v oblasti poskytování sociálních služeb nebo volnočasových aktivit,“ sdělil krajský radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. V Pardubickém kraji působí více jak 6200 neziskových organizací a jejich počet se každoročně zvyšuje. Zaměstnávají přibližně 5000 osob na hlavní pracovní poměr a dalších 7000 osob na jinou formu pracovního poměru.

Kromě údajů o počtu neziskových organizací a jejich roli jako zaměstnavatele výzkum přinesl zajímavé informace i v dalších oblastech. Jednou z nich je výrazný nárůst vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří v neziskových organizacích pracují. Vysokoškolsky vzdělaný personál tvoří spolu se zaměstnanci s vyšším odborným vzděláním celkem 37 procent všech zaměstnanců. V porovnání s výzkumem z roku 2009 se zároveň snížil počet zaměstnanců bez maturity na 24 procent.

Firmy přispívají dary, službami i dobrovolnictvím

„Výzkum zmapoval také spolupráci mezi neziskovými organizacemi a komerčními firmami v kraji. Největší podíl firem podporujících neziskové organizace je v oblasti služeb a obchodu, zastoupeny jsou ovšem například i strojírenství a stavebnictví,“ vysvětlil Pavel Šotola. Téměř 50 procent firem zajišťuje svoji podporu formou finančního příspěvku, 20 procent formou věcného daru. Výjimkou není ani podpora formou dobrovolnictví či poskytnutím služby. Největší podporu ze strany firem získávají sociální a zdravotní služby, častou podporu zaznamenávají také sportovci a dobrovolní hasiči. Část firem využívá v rámci vzájemné spolupráce služeb neziskových organizací.

Kraj neziskovky podporuje finančně i vzděláváním

Pardubický kraj se na financování neziskových organizací aktivně podílí. Například v roce 2014 téměř 80 miliony korun. „Zároveň i na základě výsledků výzkumu Pardubický kraj zajišťuje konkrétní kroky, které reagují na požadavky neziskových organizací a možnost spolupráce s komerčním sektorem. Letos tak budeme zdarma zajišťovat vzdělávací kurz pro fundraisery neziskových organizací a pokračovat v novém grantu, kterým neziskovým organizacím umožní získat finanční podporu pro jejich zajímavé a prospěšné projekty. Stejně jako v minulých letech budou zároveň pokračovat regionální Burzy filantropie,“ dodal Pavel Šotola.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie