Úvod Informační servis Stav neziskového sektoru kraji

Mapování neziskového sektoru a společenské odpovědnosti firem v Pardubickém kraji

Výstupy výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR, který probíhal na území Pardubického kraje v roce 2014. Autory výzkumu jsou Mgr. Josef Bernard, Ph. D. a Mgr. et Mgr. Renáta Mikešová. Zadavatelem výzkumu byl Pardubický kraj.

Prezentace závěrů proběhla na 17. Krajské konferenci NNO dne 30. března. 

 

„Uvedený výzkum potvrdil významnou roli neziskových organizací na pracovním trhu i vysokou úroveň vzdělání jejich personálu. Věřím, že pro mnoho konkrétních osob jsou tak neziskové organizace přínosem například v oblasti poskytování sociálních služeb nebo volnočasových aktivit.“

Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor

Statistické údaje o neziskovém sektoru v Pardubickém kraji

 

Počet NNO v Pardubickém kraji (2013)

Zdroj: ČSÚ Zdroj: ČSÚ

 

 6 180 NNO v Pardubickém kraji představuje 4,8 % NNO z celkového počtu 127 785 NNO v ČR.

 

 

Vývoj objemu dotací pro NNO z rozpočtu Pardubického kraje (v tis. Kč)

Zdroj: Úřad vlády Zdroj: Úřad vlády

 

Analýza nestátního neziskového sektoru v Pardubickém kraji (2009)

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie