Úvod Informační servis Databáze dobrovolnických center

DATABÁZE DOBROVOLNICKÝCH CENTER V PARDUBICKÉM KRAJI

Princip dobrovolnictví je naprosto jednoduchý! Spočívá v ochotě člověka – dobrovolníka věnovat z dobré vůle svůj volný čas a energii druhým lidem, a to vše bez očekávání odměny. Skvělá a šlechetná myšlenka! 

JAK ZAČÍT?

Nejprve kontaktuje své nejbližší dobrovolnické centrum nebo organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje! A nebojte, koordinátoři dobrovolníků jsou ochotní a nápomocní, rádi Vám na všechny dotazy odpoví a vše Vám vysvětlí.

DOBROVOLNÍKEM MŮŽE BÝT KAŽDÝ!

Nemáte žádné zkušenosti, dovednosti ani znalosti? Nevadí! Hlavní je, že chcete být užiteční a pomáhat!

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA

   

Dobrovolnické centrum, fungující při Koalici nevládek Pardubicka vysílá dobrovolníky do neziskových organizací v Pardubickém kraji. Jeho dobrovolníci pomáhají zdravotně postiženým, pečují o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase a dále pomáhají i při pořádání kulturních a osvětových akcí. Mezi jeho další úkoly patří také šíření osvěty o dobrovolnictví v celém Pardubickém kraji.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM OBLASTNÍ CHARITY PARDUBICE

   

Činnost dobrovolníků v Oblastní charitě Pardubice je velmi různorodá. Věnují se sociálně znevýhodněným dětem, seniorům, šití kostýmů, sběru a třídění známek či výrobě adventních věnců. Nejvíce dobrovolníků se každoročně zapojuje do Tříkrálové sbírky.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM FARNÍ CHARITY CHRUDIM

   

Vytváříme společnost seniorům, doučujeme sociálně vyloučené děti, pomáháme handicapovaným v nácviku sociálních dovedností. Dobrovolníky školíme, pojišťujeme a vytváříme jim bezpečné zázemí s možností poradit se a sdílet své prožitky. Netřeba mít žádné speciální znalosti či dovednosti!

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI FARNÍ CHARITĚ LITOMYŠL

   

Místo pro ty co mají v týdnu 1 hodinu volného času a chtějí pomáhat druhým v Litomyšli a jejím okolí - doučování, stolní hry, rukodělné výrobky, procházky, povídání, akce pro děti, úklid přírody a poezie.

DOBROVOLNICTVÍ V AMALTHEE

   

Náš akreditovaný program nabízí zájemcům možnost pomáhat dětem v náhradních rodinách nebo rodinám, které se nachází v obtížné životní situaci. Dobrovolníkům nabízí profesionální podporu, odborné vedení a péči po celou dobu výkonu dobrovolnictví.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PARDUBICE

   

Nabízíme široké spektrum možností, jak pomoci těm, kteří to potřebují - znevýhodněným dětem, mládeži, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Přijďte mezi nás a my vám rádi představíme naše dobrovolnické programy akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM V REGIONU HLINSKO

Dobrovolnické centrum nabízí spolupráci organizacím, které mají zájem o dobrovolnickou službu. Dobrovolníci pomáhají například lidem s duševním onemocněním, zdravotně postiženým, dětem a seniorům v posílení jejich samostatnosti, aby mohli vést život podle svých představ.

SVĚTLO DOBROVOLNICKÉ CENTRUM, ÚSTÍ NAD ORLICÍ

   

Dobrovolnické centrum pracuje v nemocnici a ústavech sociální péče na Orlickoústecku. Dobrovolníci zajišťují volnočasové, kulturní a sportovní akce pro klienty jednotlivých ústavů. Dobrovolníci získávají zkušenosti v komunikaci  a organizační schopnosti v práci s klienty.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘELOUČ

   

Jsme vysílající organizací pro Domov U Fontány Přelouč. Naši klienti jsou senioři a vítají dobrovolníky na rozhovory, pro předčítání, na procházky aj. Dále nabízíme uplatnění dobrovolníků při práci s dětmi, v charitním šatníku nebo na jednorázových akcích. 

DOBROVOLNICTVÍ V ŠANCI PRO TEBE

   

Zapojení dobrovolníků u nás je celá řada (doučování klientů a jejich příprava do školy, realizace volnočasových aktivit, asistence při aktivitách klientů, dobrovolnictví v rodině při terénní práci, pomoc při realizaci festivalů, výstav atd.).

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM PŘI OBLASTNÍ CHARITĚ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

   

Dobrovolníky zapojujeme do oblastí:

Sbírky šatstva

Použité ošacení, které je určeno pro obyvatele Pobytového střediska žadatelů o azyl v Kostelci n. Orl.,  přijímají každou první středu v měsíci dobrovolnice. Vedle toho pomáhají dobrovolnice  s pořádáním jarní a podzimní sbírky v Letohradě.

Jednorázové akce (Charitní ples, Den charity apod.)

Příprava občerstvení, zajištění programu, cukroví, tomboly, výzdoba, úklid atd.

Rodinná centra

Příprava programu, lektorování kroužků, hlídání dětí, příměstský tábor v Letohradě.

Tříkrálová sbírka

Oblastní charita pořádá TS od r. 2001, tedy od samého začátku. Orlickoústecký region patří k těm lokalitám v celé diecézi, kde se vybírají nejvyšší částky. To je možné právě jen díky dobrovolníkům, kteří nám se sbírkou organizačně pomáhají, a kterých je odhadem kolem 1500 ročně v celém okrese.

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, Z. S.

Dobrovolnické centrum Krůček funguje od roku 2015 pod mateřskou organizací Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s. jako jediné dobrovolnické centrum ve městě Svitavy a jeho okolí, které může nejen přijímat, ale i vysílat dobrovolníky do neziskových organizací celého svitavského regionu. V rámci projektu Evropské dobrovolné služby již od roku 2009 hostíme a můžeme i vysílat dobrovolníky z různých koutů Evropy. V současné době máme 16 přijímajících organizací, do kterých můžeme vysílat dobrovolníky. Naši dobrovolníci tak pracují nejen s dětmi a mládeží, ale i s osobami s handicapem, se seniory, s pěstounskými rodinami, s osobami bez domova a sociálně ohroženými, můžou pomáhat i na kulturních akcích v knihovně, s hippoterapií dětí apod.

TYFLOCENTRUM PARDUBICE, O. P. S.

   

Individuální pomoc „1 na 1“ lidem se zrakovým, nebo kombinovaným postižením. Např. průvodcování, předčítání, popovídání, volnočasové aktivity, načítání textů, pomoc na osvětových aktivitách organizace, administrativní činnost.

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM CHARITY MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

   

Pracujeme ve 3 akreditovaných programech: V Kamarádu se dobrovolníci setkávají s dětmi. Lebeda  je program  zaměřený nadoprovázení seniorů a v Déčku se dobrovolníci věnují klientům našich sociálních služeb, pracují v humanitárním šatníku, nebo charitu obohacují  svým výjimečným způsobem, podle toho co umí.

DOBROVOLNICTVÍ V PÉČI O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ, Z. S.

   

Dobrovolník v organizaci Péče o duševní zdraví, z. s. pomáhá žít lidem s duševním onemocněním.

DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE

Kde v nemocnici probíhá dobrovolnická služba?

Během hospitalizace pacientům nabízíme možnost využití dobrovolnického programu na různých odděleních našich nemocnic, především na interních odděleních, dětských oddělení a v léčebnách dlouhodobě nemocných podle domluvy s koordinátorem dobrovolnické služby v dané lokalitě.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie