1
Úvod Informační servis Databáze dobrovolnických center

Databáze dobrovolnických center v Pardubickém kraji

Princip dobrovolnictví je naprosto jednoduchý! Spočívá v ochotě člověka – dobrovolníka věnovat z dobré vůle svůj volný čas a energii druhým lidem, a to vše bez očekávání odměny. Skvělá a šlechetná myšlenka! 

Jak začít?

Nejprve kontaktuje své nejbližší dobrovolnické centrum nebo organizaci, která s dobrovolníky spolupracuje! A nebojte, koordinátoři dobrovolníků jsou ochotní a nápomocní, rádi Vám na všechny dotazy odpoví a vše Vám vysvětlí.

Dobrovolníkem může být každý! 

Nemáte žádné zkušenosti, dovednosti ani znalosti? Nevadí! Hlavní je, že chcete být užiteční a pomáhat! 

 

Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka

Dobrovolnické centrum, fungující při Koalici nevládek Pardubicka vysílá dobrovolníky do neziskových organizací v Pardubickém kraji. Jeho dobrovolníci pomáhají zdravotně postiženým, pečují o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase a dále pomáhají i při pořádání kulturních a osvětových akcí. Mezi jeho další úkoly patří také šíření osvěty o dobrovolnictví v celém Pardubickém kraji.

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Pardubice

Činnost dobrovolníků v Oblastní charitě Pardubice je velmi různorodá. Věnují se sociálně znevýhodněným dětem, seniorům, šití kostýmů, sběru a třídění známek či výrobě adventních věnců. Nejvíce dobrovolníků se každoročně zapojuje do Tříkrálové sbírky.

Dobrovolnické centrum Farní charity Chrudim

Vytváříme společnost seniorům, doučujeme sociálně vyloučené děti, pomáháme handicapovaným v nácviku sociálních dovedností. Dobrovolníky školíme, pojišťujeme a vytváříme jim bezpečné zázemí s možností poradit se a sdílet své prožitky. Netřeba mít žádné speciální znalosti či dovednosti!

Dobrovolnické centrum při Farní charitě Litomyšl

Místo pro ty co mají v týdnu 1 hodinu volného času a chtějí pomáhat druhým v Litomyšli a jejím okolí - doučování, stolní hry, rukodělné výrobky, procházky, povídání, akce pro děti, úklid přírody a poezie.

Dobrovolnictví v Amalthee

Náš akreditovaný program nabízí zájemcům možnost pomáhat dětem v náhradních rodinách nebo rodinám, které se nachází v obtížné životní situaci. Dobrovolníkům nabízí profesionální podporu, odborné vedení a péči po celou dobu výkonu dobrovolnictví.

Dobrovolnické centrum Pardubice

Nabízíme široké spektrum možností, jak pomoci těm, kteří to potřebují - znevýhodněným dětem, mládeži, seniorům a osobám se zdravotním postižením. Přijďte mezi nás a my vám rádi představíme naše dobrovolnické programy akreditované Ministerstvem vnitra ČR.

Dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko

Dobrovolnické centrum nabízí spolupráci organizacím, které mají zájem o dobrovolnickou službu. Dobrovolníci pomáhají například lidem s duševním onemocněním, zdravotně postiženým, dětem a seniorům v posílení jejich samostatnosti, aby mohli vést život podle svých představ.

Světlo dobrovolnické centrum, Ústí nad Orlicí

Dobrovolnické centrum pracuje v nemocnici a ústavech sociální péče na Orlickoústecku. Dobrovolníci zajišťují volnočasové, kulturní a sportovní akce pro klienty jednotlivých ústavů. Dobrovolníci získávají zkušenosti v komunikaci  a organizační schopnosti v práci s klienty.

Dobrovolnické centrum Přelouč

Jsme vysílající organizací pro Domov U Fontány Přelouč. Naši klienti jsou senioři a vítají dobrovolníky na rozhovory, pro předčítání, na procházky aj. Dále nabízíme uplatnění dobrovolníků při práci s dětmi, v charitním šatníku nebo na jednorázových akcích. 

Dobrovolnictví v Šanci pro Tebe

Zapojení dobrovolníků u nás je celá řada (doučování klientů a jejich příprava do školy, realizace volnočasových aktivit, asistence při aktivitách klientů, dobrovolnictví v rodině při terénní práci, pomoc při realizaci festivalů, výstav atd.).

Dobrovolnické centrum při Oblastní charitě Ústí nad Orlicí

Hlavním cílem dobrovolnického centra je zapojit dobrovolníky do činnosti organizace. Dobrovolníci se podílejí na přípravě plesu, organizaci programu komunitního centra, pomoci při pravidelných sbírkách šatstva nebo s obsluhou sociální sprchy pro lidi bez domova.

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.

V MC Krůček s dobrovolníky/cemi z různých koutů Evropy v rámci EDS pracujeme od r. 2009, a to na nejrůznějších tématech a aktivitách, nabízíme jim široké spektrum činností. Dobrovolníky hostíme i vysíláme. Spolupráce s EDS je proces učení, kde získávají obě strany stále nové podněty k obohacení.

TyfloCentrum Pardubice, o.p.s.

Individuální pomoc „1 na 1“ lidem se zrakovým, nebo kombinovaným postižením. Např. průvodcování, předčítání, popovídání, volnočasové aktivity, načítání textů, pomoc na osvětových aktivitách organizace, administrativní činnost.

Dobrovolnické centrum Oblastní charity Moravská Třebová

Pracujeme ve 3 akreditovaných programech: V Kamarádu se dobrovolníci setkávají s dětmi. Lebeda  je program  zaměřený nadoprovázení seniorů a v Déčku se dobrovolníci věnují klientům našich sociálních služeb, pracují v humanitárním šatníku, nebo charitu obohacují  svým výjimečným způsobem, podle toho co umí.

Dobrovolnictví v Péči o duševní zdraví, z. s.

Dobrovolník v organizaci Péče o duševní zdraví, z. s. pomáhá žít lidem s duševním onemocněním.

Dobrovolnické programy při o. p. s. Maltézská pomoc

Základním cílem Maltézské pomoci je služba trpícím a potřebným v duchu křesťanské lásky k bližnímu. Výsledkem naší činnosti je pomoc osobám v začlenění se do života společnosti v rámci fyzických i psychických možností konkrétního jedince.

Dobrovolnické centrum chrudimské nemocnice

Dobrovolníci ve chrudimské nemocnici pravidelně docházejí za pacienty, pomáhají i při skupinových aktivitách a kulturních programech.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie