Úvod Grantové příležitosti Národní zdroje

Nové grantové programy Pardubického kraje

GRANT NA PODPORU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Cílem je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. Prostřednictvím tohoto programu lze získat finanční prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení majetku, zajištění vzdělávání pro znevýhodněné na trhu práce, pro management a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněných pracovníků. Minimální váče poskytnutého grantu je 10 tis. korun, maximální výše 200 tis. korun.

GRANT NA PODPORU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Unikátní systém programu nabízí možnost přihlásit projekt, který chce daná organizace realizovat. Téme není omezeno, může se jednat například o kulturní, sociální, ekologické, volnočasové či jiné téma. Úspěšný projekt bude podpořen přidělením finančních prostředků, které bude moci žadatel využít nikolo na realizaci projektu, ale na mzdu fundraisera, tedy osoby, jejíž úkolem bude získat u sponzorů a donátorů veškeré prostředky pro realizaci přihlášeného projektu. Hlavním účelem tohoto grantového programu je zajištění finančích prostředků na projekty neziskových organizací a podpora jejich schopnosti získat finanční prostředky pro činnost prostřednictvím tohoto účinného nástroje - fundraisingu. Minimální výše poskytnutého grantu činí 10 tis. korun, macimální výše 50 tis. korun na projekt.

 

Veškeré informace k jednotlivým grantovým prohramům naleznete na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz. Termín podání grantové žádosti je od 6. do 30. dubna 2015.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí přijímá žádosti o dotace např. na třídění odpadu, zateplování veřejných budov nebo obnovu zeleně v krajině. Celkově je k dispozici 1,75 mld. korun. Výzva je zacílena na projekty s velmi krátkou dobou realizace s ohledem na ukončení programu koncem roku 2015. Jedná se o poslední výzvu z končícího Operačního programu životní prostředí 2007 - 2013.

Více informací nalezente na: http://www.mzp.cz/cz/news__150202_posledni_vyzva_OPZP

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie