Úvod Grantové příležitosti Národní zdroje

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s poruchou autistického spektra

Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností 

  • Více informací na stránkách MPSV.
  • uzávěrka pro přijímání žádostí – 20. listopadu 2019

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR

Podpora zdraví, zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Výzva č. 02_19_077 Podpora dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

„Výzva podporuje aktivity vedoucí ke zvýšení kompetencí pedagogů při realizaci tranzitních programů připravujících mladé lidi na samostatný způsob života. Jejich cílem je získání zkušeností v oblasti pracovního života a zvýšení šancí na získání zaměstnání po ukončení školní docházky. Podporu získají také pedagogičtí pracovníci při práci s dětmi s problémovým chováním, a to prostřednictvím vzdělávání a metodické podpory. Výzva usiluje i o prevenci a zkrácení pobytu dítěte v systému ústavní péče a ochranné výchovy.“

Ministerstvo pro místní rozvoj

Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

„Aktivita – Deinstitucionalizace sociálních služeb, Rozvoj sociálních služeb, Rozvoj komunitních center, sociální bydlení.“

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie