Úvod Grantové příležitosti Nadační zdroje

Nadační zdroje

Nadační fond Albert

Bertík pomáhá 2020

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Souvisí s kampaní Bertík pomáhá, která bude probíhat na prodejnách Albert na podzim 2019, ve které zákazníci pomocí žetonků - Bertíků budou hlasovat pro podporu regionálních projektů.

Podpora akcí propagujících dílo a myšlenky Jaroslava Foglara formou věcných cen 2019

Skautská nadace Jaroslava Foglara dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Pro podporu menších akcí (popisovaných v hlavní grantové výzvě) bude nadace poskytovat organizátorům “balíčky” s cenami s foglarovskou tématikou, zejména knížky JF, drobné dárkové předměty, pohlednice, záložky a pod.

NADACE ČEZ

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

  • Oranžové hřiště - Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť.Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.
  • Podpora regionů - Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

Cesty k integraci

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Paliativní péče

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Senior

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

fond vzdělání

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

NADACE VIA

Živá komunita

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.

NADACE O2

Grantové programy Škoda auto

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120tiletou historií.

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie