Úvod Grantové příležitosti Nadační zdroje

Nadační zdroje

NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

NROS

Nadační půjčka v Programu 3P

NADACE RACEK

  • Veřejné kolo grantů Nadace Racek na rok 2019 - https://www.nadaceracek.cz/
  • Uzávěrka pro přijímání žádostí 5. listopadu 2018.

Nadace Racek podporuje činnost organizací a jednotlivců, která vychází z tradičních křesťanských hodnot. Budou podpořeny projekty v oblastech: práce s dětmi a mládeží, sociální, zdravotní a charitativní práce. O přípěvek mohou žádat křesťanské organizace. Výše příspěvku může být do 70 % celkových nákladů, u nadací a nadačních fondu až 100 % za předpokladu, že bude přidělený celý třetí osobě.

Nadační fond Tesco

Program společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco„Vy rozhodujete, my pomáháme“ poskytuje finanční podporu na realizaci veřejně prospěšných projektů. Jeho cílem je zlepšit kvalitu života v ČR a podpořit udržitelný rozvoj skrze aktivity lokálních komunit.

NADACE GCP

Grantový program je určen pro koncové příjemce - fyzické osoby (občany ČR) a pro projekty neziskových organizací. V jeho rámci mohou žadatelé zažádat o finanční příspěvky. Příspěvky nejsou určeny na úhradu nákladů běžného provozu.

SPOLEČNOST DUHA, NADACE PRO DĚTI POSTIŽENÉ MOZKOVOU OBRNOU

NADACE ČEZ

NADACE VIA

RYCHLÉ GRANTY

Uzávěrka žádostí je každý první čtvrtek v měsíci. Můžete žádat o grant až 40 000 korun. Jde o program pro aktivní lidi a neziskovky, kteří se chtějí postavit něčemu nekalému, co se děje v jejich okolí (například podezřelé změny územního plánu, podezření z korupce na radnici, riziko zbourání architektonického skvostu apod). Výhodou je, že prostředky obdržíte relativně rychle. Projděte si další informace na stránkách programu.

Živá komunita

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

NADACE O2

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie