Úvod Grantové příležitosti Nadační zdroje

Nadační zdroje

Grantové programy Škoda auto

Regionální grantové programy ŠKODA AUTO

ŠKODA AUTO patří k nejvýznamnějším průmyslovým firmám v České republice a dlouhodobě se řadí ke klíčovým hráčům v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost cítí mimořádnou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti jejích závodů. Středem pozornosti jsou zejména regiony se závody v Mladé Boleslavi, Kvasinách a ve Vrchlabí, se kterými je značka ŠKODA spojena více než 120tiletou historií.

NADACE VODAFONE

Laboratoř Nadace Vodafone je devítiměsíční inkubační a akcelerační program, který nápady na technologické sociální inovace přetváří v udržitelné sociální podniky a sociální startupy. Do Laboratoře Nadace Vodafone se mohou přihlásit nestátní neziskové organizace, sociální podnikatelé a nově i jednotlivci či neformální týmy. Cílem je najít nadějné týmy s originálními nápady, které získají intenzivní kurz podnikatelských dovedností a deset z nich i 150 000 Kč.

NROS - XI. ROČNÍK PROGRAMU 3P

  • 2. výběrové kolo XI. ročníku Programu 3P. Žádost o návratný nadační příspěvek, včetně povinných příloh, je nutné dodat v českém jazyce, v písemné i v elektronické podobě na CD (naskenované ve formátu PDF) do 29. dubna 2019.
  • www.nros.cz/podporujeme/program-3p/

Tento jedinečný program pomáhá jedenáctým rokem neziskovým organizacím formou návratných nadačních příspěvků realizovat projekty, na které očekávají peníze přislíbené z veřejných zdrojů.

NADACE ČEZ

www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html

  • Oranžové hřiště - Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť.Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.
  • Podpora regionů - Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 12. 2019.
  • Oranžový přechod - Podpora bezbariérových úprav, které umožní tělesně handicapovaným žákům, studentům a pedagogům začlenění do výuky. Příjem žádostí 2. 1. - 31. 3. 2019.
  • Zaměstnanecké granty - Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR. Příjem žádostí 1. 3. - 31. 3. 2019

VÝBOR DOBRÉ VŮLE - NADACE OLGY HAVLOVÉ

Cesty k integraci

Program Cesty k integraci se odvíjí od původního zaměření Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením k začlenění do společnosti, umožnit jim, aby měli srovnatelné životní podmínky s ostatními lidmi. Rozsáhlý program Cesty k integraci byl jedním z prvních programů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

obyčejný život

Program Obyčejný život zahrnuje sociální projekty nestátních neziskových organizací, které si vytkly za cíl pomáhat vracet do života lidi žijící mimo mantinely „obyčejného života“ a které poskytují sociální služby směřující k jejich plnému začlenění do společnosti.

Paliativní péče

Cílem programu je podpora paliativní a hospicové péče. Paliativní péče je poskytována lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním a jejich rodinám s důrazem na komplexní přístup k umírajícím, udržení kvality života a mírnění nepříznivých projevů choroby.

Senior

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

fond vzdělání

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením, ze sociálně znevýhodněných rodin a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

NADACE VIA

RYCHLÉ GRANTY

Uzávěrka žádostí je každý první čtvrtek v měsíci. Můžete žádat o grant až 40 000 korun. Jde o program pro aktivní lidi a neziskovky, kteří se chtějí postavit něčemu nekalému, co se děje v jejich okolí (například podezřelé změny územního plánu, podezření z korupce na radnici, riziko zbourání architektonického skvostu apod). Výhodou je, že prostředky obdržíte relativně rychle. Projděte si další informace na stránkách programu.

Živá komunita

Uzávěrka přihlášek je průběžná do vyčerpání financí. Můžete žádat o grant až 80 000 korun. Program je určen pro aktivní lidi, kteří chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je zkvalitňování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti. Bližší informace najdete na stránkách programu.

TECHSOUP

TechSoup Česká republika už od roku 2010 nabízí neziskovým a církevním organizacím a veřejným knihovnám získání softwarových i hardwarových darů za administrativní poplatek odpovídající zlomku tržní ceny produktů. Stačí jednoduchá registrace a během několika dnů můžete začít žádat o softwarové dary. Program realizuje sesterská organizace Sdružení Via. Další informace ZDE.

NADACE O2

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie