Úvod Grantové příležitosti Nadační zdroje

Nadační zdroje

Nadační fond Českého rozhlasu

Poslání fondu vychází z přesvědčení, že každý člověk je ve své podstatě jedinečný a má zvláštní místo a úlohu ve společnosti. Je proto důležité, aby jej obklopovalo prostředí, ve kterém může své schopnosti rozvíjet. Fond chce napomáhat takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný rozvoj člověka vytvářet. Hovoříme-li o člověku – pak máme na mysli člověka bez ohledu na jeho handicap – ať už fyzický či mentální, barvu pleti či národnostní příslušnost.

projekty nadačního fondu

Active Citizens Fund

Cílem programu Active Citizens Fund je posílení občanské společnosti, aktivního občanství a zmocnění znevýhodněných skupin. Posilujeme občanskou společnost, jeden z pilířů fungující demokracie. Prosazujeme otevřenost a toleranci ve společnosti. Podporujeme participaci občanů na tvorbě veřejných politik. Jsme oporou zranitelným a znevýhodněným skupinám při hájení jejich práv.Měníme společnost. S odvahou. www.activecitizensfund.cz/active-citizens-fund/.

Aktuální výzvy programu 

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Grantový diář

Grantový diář

Donátoři Burzy filantropie