Úvod Grantové příležitosti Fondy EU

Operační programy 2014–2020

V této sekci naleznete výzvy jednotlivých operačních programů na období 20142020.

Aktuální vývoj můžete sledovat na www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020

Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro rok 2019.

VÝZVA 069 OPZ

 • Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)
 • Platnost do 14. 03. 2019 16:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-069-opz

VÝZVA 076 OPZ

VÝZVA 081 OPZ

 • Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu
 • Platnost do 29. 03. 2019 12:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-081-opz

Výzva 101 OPZ

 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
 • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
 • www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

VÝZVA 103 OPZ

 • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
 • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
 • www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

VÝZVA 108 OPZ

VÝZVA 129 OPZ

Výzvy MAS

VÝZVA 047 OPZ

 • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
 • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
 • www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Integrovaný regionální OP

www.irop.mmr.cz/cs/

Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

 

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie