Úvod Grantové příležitosti Fondy EU

Operační programy 2014–2020

V této sekci naleznete výzvy jednotlivých operačních programů na období 20142020.

Aktuální vývoj můžete sledovat na www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy.

OP ZAMĚSTNANOST 2014–2020

Přehled výzev v OPZ naleznete zde www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz. Níže je přehled aktuálních výzev pro rok 2019.

VÝZVA 083 OPZ

Výzva 101 OPZ

  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu
  • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
  • www.esfcr.cz/vyzva-101-opz

VÝZVA 103 OPZ

  • Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze
  • Platnost do 30. 06. 2021 23:59
  • www.esfcr.cz/vyzva-103-opz

Výzvy MAS

VÝZVA 047 OPZ

  • Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje
  • Platnost do 31. 12. 2021 12:00
  • www.esfcr.cz/vyzva-047-opz

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Integrovaný regionální OP

www.irop.mmr.cz/cs/

Výzva č. 65 Sociální podnikání - integrované projekty CLLD

Výzva č. 71 Deinstitucionalizace psychiatrické péče - integrované projekty CLLD

Výzva č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

 

Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie