1
Úvod Akce Akce neziskovek Výzva k předkládání mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko
17. června 2019

Výzva k předkládání mikroprojektů v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

V rámci všech hlavních aktivit prioritní osy 4 jsou způsobilé následující podaktivity:

1. oblast poskytování veřejných služeb (včetně tvorby kooperačních sítí)

  • společná řešení v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb pro zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb s využitím přeshraničního prvku
  • spolupráce institucí a organizací působících na trhu práce za účelem zlepšení podmínek pro zaměstnanost ve společném regionu a využití výhod společného trhu práce, např.: vytváření přeshraničních databází
  • spolupráce za účelem hospodářského rozvoje polsko-českého příhraničí
  • spolupráce v oblasti bezpečnosti – realizované záchrannými a bezpečnostními složkami, zahrnující aktivity jiné, než je jejich připravenost na účast při řešení mimořádných a krizových situací, jež jsou předmětem PO 1

 2. oblast kultury, sportu a organizace volnočasových aktivit

  • podpora společných projektů v oblasti společenské, kulturně-rekreační, vzdělávací
  • opodpora záměrů posilujících identitu a tradice v oblasti cestovního ruchu

3. další způsobilé podaktivity jsou uvedeny ve Směrnici pro žadatele.

Současně je umožněno po delší době připravovat projektové žádosti do prioritní osy 2 určené pro rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů a rozvoj cestovního ruchu v česko-polském pohraničí. Projektová žádost předložená do PO 2 ovšem musí splňovat podmínku - musí přispívat k plnění  programového výstupového indikátoru "elementy kulturního/přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou". Podporovány budouinvestice do kulturních a přírodních atraktivit přispívajících ke zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v přeshraničním území – více Směrnici pro žadatele.

Způsobilý žadatel - orgán veřejné správy, jejich svazky a sdružení; organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy; hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení; vzdělávací instituce včetně vysokých škol; nestátní neziskové organizace; ESUS; církve a náboženské spolky, asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu.

Nejzazší termín pro předložení mikroprojektu do této výzvy je stanoven do 31. 10. 2019. Více informací na https://www.euro-glacensis.cz/aktuality.html.


Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie