1
Úvod Akce Akce neziskovek Podpora sociálního podnikání a fundraisingu
5. prosince 2017

Podpora sociálního podnikání a fundraisingu

Program - podpora sociálního podnikání

Záměrem vyhlášeného programu je podpora sociální ekonomiky na území Pardubického kraje s cílem zvýšit zaměstnanost v místních podmínkách anebo uspokojit další potřeby a cíle komunity v oblasti ekonomického, sociálního, kulturního a environmentálního rozvoje. Cílem programu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje.

Pro účely dotačního programu jsou za sociální podniky považovány organizace, které naplňují veřejně prospěšný cíl a koncepci prospěchu ekonomického, sociálního, environmentálního a lokálního. K cílovým skupinám zaměstnanců sociálního podniku patří lidé se zdravotním postižením, duševně nemocní, mládež a mladí dospělí v obtížné životní situaci, lidé bez přístřeší a po výkonu trestu, lidé se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnaní a lidé pečující o rodinné příslušníky.

Předpokládaný celkový objem peněžních  prostředků vyčleněných na program: 
1 500 000 Kč.

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 200 000 Kč na projekt.

 

Program – podpora fundraisingu

Záměrem vyhlášeného programu je zajištění větší finanční stability a nezávislosti neziskových organizací a podpora schopnosti získávání finančních prostředků pro jejich činnost prostřednictvím fundraisingu. Cílem programu je podpora neziskových organizací prostřednictvím dotace na činnost fundraisera dané organizace, jehož úkolem je získání finančních a nefinančních prostředků nutných pro zajištění činností organizace nebo pro realizaci přihlášeného (zejména inovativního) projektu.

Předpokládaný celkový objem penžních prostředků vyčleněných na program:  500 000 Kč.

Minimální výše poskytnuté dotace činí 10 000 Kč, maximální výše 80 000 Kč na projekt.

Více informací na stránkách Pardubického kraje. 


Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie