1
Úvod Akce Akce neziskovek Nová výzva OPZ zaměřená na podporu sociálního podnikání
12. července 2017

Nová výzva OPZ zaměřená na podporu sociálního podnikání

Podporovány budou tyto aktivity:

A) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik.
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,

II. sociální prospěch - charakteristika principu:
a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná);
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;

III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:
a) min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu,

IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:
a) zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby,

V. místní prospěch – charakteristika principu:
a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky,
b) využívání přednostně místních zdrojů,
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry.

B) Vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – environmentální sociální podnik. Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:
I. společensky prospěšný cíl - charakteristika principu: společensky prospěšný cíl, kterým je řešení konkrétního environmentálního problému a zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.

II. sociální prospěch - charakteristika principu:
a) zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, tj. osob definovaných v části 4. 3 cílové skupiny – min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %, min. úvazek pro zaměstnance z cílových skupin je 0,4, zaměstnanci z cílových skupin musí mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (dohoda o provedení práce není pro zaměstnance z cílových skupin akceptovatelná),
b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku,
c) důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců;

III. ekonomický prospěch – charakteristika principu:
a) min. 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů,
b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích,
c) alespoň 30 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech, sleduje se za posledních 12 měsíců realizace projektu;

IV. environmentální prospěch – charakteristika principu:
a) podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky prospěšný cíl, mají environmentální rozměr,
b) zohledňování environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování;

V. místní prospěch – charakteristika principu:
a) ekonomická lokalizace = místní výroba pro místní spotřebu, podpora místní ekonomiky,
b) sociální podnik zaměstnává místní obyvatele,
c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

Další informace jsou na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR.


Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie