1
Úvod Akce Akce neziskovek DEN DOBROVOLNICTVÍ LETOS HOSTILY PARDUBICE
25. června 2018

DEN DOBROVOLNICTVÍ LETOS HOSTILY PARDUBICE

Pardubická třída Míru ožila dobrovolnickými aktivitami, které byly určeny pro širokou veřejnost. Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s Pardubickým krajem a Rodinnými pasy prezentovaly nezištnou pomoc v sérii zábavných aktivit a kulturních vystoupení.

Na Dnu dobrovolnictví představilo svou práci 11 dobrovolnických centrem Pardubického kraje. Kromě kulturního programu čekalo zástupce organizací posezení a debata nad posunem dobrovolnictví v kraji s radním Pardubického kraje Pavlem Šotolou. „Dobrovolnictví má své nezastupitelné místo i v dnešní době. Snoubí se v něm myšlenky mezilidské pomoci i celkové péče o rozvoj života v obcích a regionech. Obrovské díky patří všem dobrovolníkům za jejich vynaložené úsilí, neochvějnou pomoc a zápal pro věc. Jste živým důkazem, že šlechetné myšlenky z naší společnosti nevymizely,“ vyjádřil díky ke smyslu prezentace dobrovolnických center radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který akci rovněž zaštítil.

„Dobrovolnictví lidem přináší seberealizaci, smysluplné trávení času a mladým lidem i nové kompetence, které se jim mohou hodit při shánění budoucí práce. Být dobrovolníkem znamená pomáhat druhým. Nesmírně si vážím všech dobrovolníků, kteří ve svém volném čase dávají něco ze sebe svému okolí,“ přiblížila zápal pro dobrovolnickou práci Miluše Horská, 1. místopředsedkyně Senátu a dodává, „dnešní doba je o získávání financí, a proto je důležité rozvíjet mladé v motivaci pomáhat, protože pro všechny dobrovolníky je největší odměnou za jejich práci poděkování. Lidský úsměv je více než celé bohatství světa a toho jsou si dobrovolníci vědomi.“

Dobrovolnická centra jsou nezbytnou součástí při koordinaci dobrovolníků. Kromě zdlouhavé administrativy stojí i za realizací dobrovolnictví a příjmem dobrovolníků. Zajišťují například i doprovázení dobrovolníků do organizací a jejich pojištění. Dny dobrovolnictví mají za úkol dostat dobrovolnictví mezi širokou veřejnost a rovněž mají sloužit k osvětové činnosti a propagaci dobročinné práce. „Doufáme, že se nám touto akcí podařilo „nalákat“ nové tváře. Dobrovolníci se totiž v průměru věnují této činnosti tři roky, a proto je potřeba kontinuálně hledat nové zájemce,“ shrnula smysl akce Lucie Křivková, koordinátorka Dobrovolnického centra KONEP.

Fotografie z akce naleznete na http://konep.rajce.idnes.cz/. 


Načítám…

Portál zřizuje

KONEP

Za podpory

Pardubický kraj

Donátoři Burzy filantropie